Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 72%
  • Arbetande på heltid: 59%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
60%
2017
58%
2018
59%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
903
Visstidsanställda, månadsavlönade
132
Visstidsanställda, timavlönade
66

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
82%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
12%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
6%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1238
Årsarbetare, totalt anställda, antal
1102
Anställda 55+, andel (%)
22%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Svalöv