Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 67%
  • Arbetande på heltid: 61%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
64%
2017
60%
2018
61%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
726
Visstidsanställda, månadsavlönade
149
Visstidsanställda, timavlönade
55

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
78%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
16%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
6%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1036
Årsarbetare, totalt anställda, antal
932
Anställda 55+, andel (%)
27%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Tibro