Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 61%
  • Arbetande på heltid: 50%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
50%
2017
49%
2018
50%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
870
Visstidsanställda, månadsavlönade
94
Visstidsanställda, timavlönade
83

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
83%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
9%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
8%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1206
Årsarbetare, totalt anställda, antal
1049
Anställda 55+, andel (%)
30%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
8%
Ladda ned handlingsplan för Tjörn