Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 63%
  • Arbetande på heltid: 55%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
53%
2017
54%
2018
55%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
600
Visstidsanställda, månadsavlönade
79
Visstidsanställda, timavlönade
43

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
83%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
11%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
6%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
800
Årsarbetare, totalt anställda, antal
724
Anställda 55+, andel (%)
27%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
5%
Ladda ned handlingsplan för Tomelilla