Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 63%
  • Arbetande på heltid: 58%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
58%
2017
57%
2018
58%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
933
Visstidsanställda, månadsavlönade
113
Visstidsanställda, timavlönade
91

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
82%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
10%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
8%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1237
Årsarbetare, totalt anställda, antal
1139
Anställda 55+, andel (%)
33%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
4%
Ladda ned handlingsplan för Torsby