Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 76%
  • Arbetande på heltid: 61%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
61%
2017
60%
2018
61%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
855
Visstidsanställda, månadsavlönade
78
Visstidsanställda, timavlönade
39

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
87%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
8%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
4%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1133
Årsarbetare, totalt anställda, antal
983
Anställda 55+, andel (%)
26%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Tranemo