Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 74%
  • Arbetande på heltid: 66%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
64%
2017
64%
2018
66%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
4025
Visstidsanställda, månadsavlönade
479
Visstidsanställda, timavlönade
287

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
84%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
10%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
6%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
5357
Årsarbetare, totalt anställda, antal
4792
Anställda 55+, andel (%)
27%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
8%
Ladda ned handlingsplan för Uddevalla