Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 85%
  • Arbetande på heltid: 68%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
66%
2017
65%
2018
68%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
2633
Visstidsanställda, månadsavlönade
313
Visstidsanställda, timavlönade
188

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
84%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
10%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
6%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
3508
Årsarbetare, totalt anställda, antal
3135
Anställda 55+, andel (%)
24%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
9%
Ladda ned handlingsplan för Vänersborg