Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 66%
  • Arbetande på heltid: 55%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
52%
2017
53%
2018
55%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
2277
Visstidsanställda, månadsavlönade
301
Visstidsanställda, timavlönade
164

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
83%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
11%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
6%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
3144
Årsarbetare, totalt anställda, antal
2744
Anställda 55+, andel (%)
26%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Värnamo