Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 64%
  • Arbetande på heltid: 51%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
48%
2017
51%
2018
51%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
746
Visstidsanställda, månadsavlönade
81
Visstidsanställda, timavlönade
72

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
82%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
9%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
8%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1018
Årsarbetare, totalt anställda, antal
910
Anställda 55+, andel (%)
30%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Vårgårda