Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 55%
  • Arbetande på heltid: 51%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
49%
2017
49%
2018
51%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
504
Visstidsanställda, månadsavlönade
48
Visstidsanställda, timavlönade
54

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
83%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
8%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
9%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
654
Årsarbetare, totalt anställda, antal
608
Anställda 55+, andel (%)
26%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
5%
Ladda ned handlingsplan för Vadstena