Vaxholm

Ändra
På grund av att kommunen har för lite verksamhet i egen regi visas inte uppgifter för vård och omsorg.

Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 69%
  • Arbetande på heltid: 59%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
63%
2017
61%
2018
59%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
483
Visstidsanställda, månadsavlönade
58
Visstidsanställda, timavlönade
40

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
83%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
10%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
7%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
670
Årsarbetare, totalt anställda, antal
583
Anställda 55+, andel (%)
28%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Vaxholm