Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 68%
  • Arbetande på heltid: 61%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
53%
2017
57%
2018
61%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
1107
Visstidsanställda, månadsavlönade
148
Visstidsanställda, timavlönade
94

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
82%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
11%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
7%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1492
Årsarbetare, totalt anställda, antal
1351
Anställda 55+, andel (%)
29%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Vimmerby