Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 75%
  • Arbetande på heltid: 68%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
61%
2017
66%
2018
68%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
593
Visstidsanställda, månadsavlönade
89
Visstidsanställda, timavlönade
59

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
80%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
12%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
8%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
799
Årsarbetare, totalt anställda, antal
742
Anställda 55+, andel (%)
28%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
8%
Ladda ned handlingsplan för Vingåker