Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 62%
  • Arbetande på heltid: 54%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
56%
2017
54%
2018
54%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
218
Visstidsanställda, månadsavlönade
34
Visstidsanställda, timavlönade
31

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
77%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
12%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
11%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
310
Årsarbetare, totalt anställda, antal
284
Anställda 55+, andel (%)
32%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
8%
Ladda ned handlingsplan för Ydre